top of page
White Cubes

​開源軟體版權檢測

​開源軟體版權眾多,並不是所有的開源軟體皆可以無限制地使用在產品裡。有些會強制將使用的軟體成為開源軟體,這無疑是對公司的一大打擊。而我們雷盾資安將會為您的軟體版權把關,並維護客戶產品的正當性及唯一性。

AGPLv3_Logo.svg.png
Eclipse_Foundation_Logo.svg.png
1024px-License_icon-mit.svg.png
2880px-LGPLv3_Logo.svg.png
GPLv3_Logo.svg.png
1200px-ASF_Logo.svg.png
1024px-License_icon-bsd.svg.png
2560px-License_icon-pd-88x31.svg.png
bottom of page